Tot slot.  
  In de eerste aflevering van het Mededelingenblad, dat toen zeven gestencilde bladzijden telde, doet voorzitter T.J. Gerits de term heemkunde uit de doeken. Zijn uitgebreide definitie klinkt als volgt:  
  “HEEMKUNDE is dan het bestuderen van de eigen omgeving, het eigen dorp of de eigen streek, in al haar aspekten, zowel in het heden als in het verleden. Anders uitgedrukt is heemkunde de studie van het worden en zijn van de eigen omgeving of van het heem. Men kan ook zeggen dat heemkunde de beoefening is van alle wetenschappen op het lokale of regionale vlak. Heemkunde is dus geen nieuwe en afzonderlijke wetenschap, maar een veelzijdige studie. Zij omvat zowel de geschiedenis, de demografie, de familiekunde, de dialektkunde, de plaatsnaamkunde, de volkskunde, de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, als de aardrijkskunde, de flora en de fauna van de eigen omgeving. De vrucht van die veelzijdige studie is dan de “heemkennis”. […] Heemkunde leidt tot een veelzijdige heemkennis, die normaal zou moeten gepaard gaan met een sterkere heemverbondenheid en met liefde voor en trouw aan de volkseigenheid.”  
 
Formuleringen als “trouw aan de volkseigenheid” zijn vijfendertig jaar later op zijn zachtst gezegd achterhaald. Wanneer Gerits in hetzelfde artikel bovendien beweert dat heemkundigen zich moeten verzetten “tegen het invoeren van volksvreemde elementen, die onze eigenheid bedreigen, verarmen en ondermijnen”, dan klinkt dat in 21 ste-eeuwse oren zelfs behoorlijk reactionair. We zullen het maar aan de tijdsgeest wijten.
 
 
De kern van het begrip heemkunde blijft in 2009 weliswaar dezelfde voor onze kring: we voelen ons, ieder op zijn manier, verbonden met Averbode. Wanneer wij vandaag echter aspecten uit het verleden van ons dorp en onze streek bestuderen, dan gebeurt dat niet vanuit een bekrompen, provincialistische reflex, maar met een gezonde – al dan niet historische – interesse en met een kritische blik op het verleden én de toekomst.
 
 
Uitrijking van de cultuurprijs van Scherpenheuvel-Zichem in 1995. Van links naar rechts: Schepen Rob Jacquemijn, P. Peeters, Dhr Jacobs, M. Van Diest en Dhr Geyskens.