Bestellen
   
 
Om een publikatie te bestellen stort u het juiste bedrag op het rekeningnummer IBAN BE98068891329993 en BIC GKCCBEBB van Heemkring Averbode vzw, Dijk 6, 3272 Testelt. Bellen kan naar Wilma Peeters, 013 774600. Haar emailadres is wilmapeeters@skynet.be.

Als mededeling vermelden: bestelling heemkring + naam van de publicatie.

Voor de beschikbaarheid van oudere nummers van ons Mededelingenblad Heemkring Averbode (tijdschrift) is het best om vooraf te mailen naar eddy.exelmans@telenet.be om na te gaan of het gewenste nummer of de gewenste jaargang nog beschikbaar is.

 

 

Alvast bedankt voor uw interesse!