Nummer 2, jaargang 35, juli 2009
 
Themanummer: 875 jaar abdij van Averbode
 
 
 
 

Woord vooraf

Eddy Exelmans

 
 

Leve 't blijde jubelfeest
125 jaar feesten in de abdij

Kjell Corens

 
 

Averbode, van de vroege middeleeuwen tot aan de stichting van de abdij

François
Van Gehuchten

 
 

Het ontstaan van de abdij van Averbode

Herman Janssens

 
 

De betekenis van de naam Averbode

Hans Verboven

 
 

Abt Fredericus vanden Panhuysen

Jan Vander Elst

 
 

Het ABC van Heemkring Averbode

Glenn Geeraerts